Posts

Workers managed by robots

We should avoid AI fetishism and futuristic science fiction narratives because it obscures our view of -real- AI problems. Josh Dzieza wrote a great and alarming article about algorithmic management systems in the workplace:

“While we’ve been watching the horizon for self-driving trucks, the robots arrived in the form of the supervisor and the middle manager. Robots are watching over hotel housekeepers, telling them which room to clean and tracking how quickly they do it. They’re managing software developers, monitoring their clicks and docking their pay if they work too slowly. They’re listening to callcenter workers, telling them what to say.”

“To satisfy the machine, workers felt they were forced to become machines themselves.”

“Companies that pursue algorithmic management all take on a similar form: a large pool of poorly paid workers at the bottom; a small group of highly paid workers who design the software that manages them at the top.”

“This is not the industrial revolution we’ve been warned about by Musk and Zuckerberg who remain fixated on the specter of job-stealing AI. This misses the ways technology is changing the experience of work.”

“Truckers will not find themselves jobless but riding along to help mostly autonomous vehicles navigate tricky city streets, earning lower pay in heavily monitored and newly de-skilled jobs.”

Be yourself is a terrible advice

AUTHENTICITEIT | NEE BEDANKT

“Wees gewoon lekker jezelf.” Volgens de Amerikaanse schrijver Adam Grant is dit voor veel mensen het slechtste advies dat ze kunnen krijgen. Je authentieke zelf de vrije loop laten, daar wordt niemand beter van, ondervond hij in een experiment waarin hij twee weken lang alles uitsprak wat hij dacht. Hij stopte zijn experiment vroegtijdig omdat het niet te doen was. Het idee van een authentiek zelf belemmert persoonlijke groei omdat het veronderstelt dat er zoiets bestaat als een authentiek ik. Wat volgens Grant wel werkt? Van buiten naar binnen handelen door stijlen te kopiëren die je om je heen ziet en proefondervindelijk te onderzoeken welke het beste werkt.

Liever geen gehoorimplantaat

AUTHENTICITEIT | DOVENCULTUUR

Technologische vooruitgang staat niet altijd gelijk aan culturele en sociale vooruitgang. De horende wereld denkt dat een gehoorimplantaat per definitie tot een betere kwaliteit van leven leidt. Dat er een hele dovencultuur bestaat die een verrijking vormt voor onze homogeniserende iedereen perfect samenleving, wordt over het hoofd gezien. En zo bestaan er wel meer ‘human enhancement’ ontwikkelingen die onze levens beter beloven te maken, maar ondertussen een culturele verarming zijn waar we niet per definitie gelukkiger van worden.

Spontaniteit als risicovolle onderneming

AUTHENTICITEIT | ALGORITMEN

Hoe meer kennis we over onszelf vergaren, hoe meer van ons wordt verwacht dat we op een verantwoorde manier handelen naar deze kennis. Wat een verantwoorde manier van handelen precies inhoudt, wordt bepaald door verzekeraars, werkgevers en techbedrijven. Met behulp van algoritmen surveilleren zij ons gedrag en bepalen welke omwegen, risico’s en spontaniteiten ons gegund zijn. Daardoor krijgen we minder ruimte voor afwijkend en ondoelmatig gedrag. Durven we nog echt te leven of is spontaniteit een veel te risicovolle onderneming geworden?

Solliciteren met een neplach

AUTHENTICITEIT | ALGORITMEN

Het selecteren van een geschikte kandidaat wordt steeds vaker uitbesteed aan computers. Algoritmen beoordelen videosollicitaties op woordkeuze, stemklank en micro-expressies die onze ‘ware’ emoties en persoonlijkheid zouden verraden.
Samen met ontwerper Isabel Mager ontwikkelde SETUP de sollicitatie-installatie Input = Output. Mijn neplach haalde het systeem er niet uit. Gaan we in de toekomst onze woorden, stemklanken en expressies aanpassen aan algoritmische standaarden?

Authenticiteit buiten de culturele orde

AUTHENTICITEIT | VERVREEMDING
 
Volgens de Franse psychoanalyticus Lacan is onze begeerte nooit volledig in taal uit te drukken en dus ook nooit geheel te bevredigen. Daardoor ontstaat vervreemding. Antropoloog Matthijs van de Port verbindt Lacan’s filosofie over vervreemding aan het thema authenticiteit: “Cultuur is in de antropologie een welcoming place, een thuis, een houvast biedende structuur. Zo niet bij de Lacanianen. Zij benadrukken dat de betekenisgevende structuren waarin mensen zichzelf verankeren vervreemdend, zijn. De eerste bron van vervreemding betreft het gegeven dat het subject van kinds af aan in de mal van de symbolische orde wordt gekneed.
 

Streven naar gekunsteldheid: de ziekte van deze tijd

AUTHENTICITEIT | ARCHITECTUUR

In Cost Modern, een documentaire over Modernistische architectuur aan de Amerikaanse Westkust, beargumenteert architect George Suyama dat het streven naar gekunsteldheid een ziekte van onze huidige tijd is: “Most of us try to do too much with our space and our environment. We are living in a situation of over consumption and over-stylization. If we could pull back and live with less things, people could start to appreciate what they have around them without continually purchase things.”

Rousseau XL

AUTHENTICITEIT | VERVREEMDING

For better or for worse is a documentary disguised as a music video, exploring the increasing unease that some feel with modern society. The video shows this feeling through the eyes of ‘giant’ Carel Struycken, who rose to fame by playing iconic freaks in pop culture, like Lurch in the Adams Family and Mr. Homn in Star Trek.