Algoritmen op Sociale Vraagstukken

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen verscheen mijn artikel over smart cities, algoritmen en Civil Weapons of Math Retaliation op Sociale Vraagstukken.