Expertpanel appathon

Na een weekendje kritische vragen stellen aan zeven corona-app ontwikkelaars blijf ik achter met een gevoel van waanzin. We investeren tijd, geld en energie in struisvogeloplossingen. Van begin af aan waarschuwden experts dat een corona tracing-app geen effectief bewezen middel is en een schijnveiligheid kan creëren. GGD’s zijn meer geholpen met simpele oplossingen op basis van bestaande middelen, dan met schijnoplossingen op basis van complexe technologieën. In plaats van een appathon met zeven apps die de KPMG securitycheck niet eens konden doorstaan, had ik liever een pandemiethon gezien waarin systeemdenkers, transitie-experts, scenario ontwerpers en mensen uit de praktijk maatregelen mogen presenteren die het probleem bij de wortel aanpakken. De grootschalige vernieling van ons ecosysteem is de voornaamste aandrijver van pandemieën. De economie opengooien met een corona tracing-app om zo snel mogelijk weer terug te gaan naar het oude model is een verspeelde kans. We hebben geen app nodig, maar een paradigma-shift: