Robotische mensen

Vandaag mijn artikel op Brainwash over mensen die steeds meer op machines gaan lijken. Hoe moeten mens en machine wel en niet met elkaar versmelten? Een belangrijke vraag die SETUP het komende jaar met artistiek onderzoek invoelbaar maakt.