Veiligheid uit de glazen bol

De verwachtingen van big data, predictive policing en AI zijn hoog gespannen. Maar hoe wenselijk zijn deze toepassingen in het veiligheidscomplex? Samen met Dr. Remco Spithoven (Lector Maatschappelijke Veiligheid, Saxion) schreef ik een diepgravend artikel over de achtergronden, effecten, kritieken en oplossingen op vraagstukken rondom de toepassing van big data in het veiligheidscomplex. In het stuk pleiten we voor weloverwogen toepassingen van big data en doen we een oproep om menselijke veiligheidsprofessionals op waarde te schatten. Een afgewogen inzet van big data kan ondersteunen in hun complexe taakstelling, maar veiligheid blijft mensenwerk.