Bio

De nis waar overzichtelijke structuren verbrokkeld zijn. Waar de orde zoals ik die leerde kennen niet toereikend blijkt om een werkelijkheid te schetsen. Waar ideeën, objecten en gedragingen nog niet van culturele stijl of economische doelmatigheid zijn voorzien.

In die nis strijk ik neer en bestudeer; de verschillende logica’s die elkaar aftroeven; de subculturen, systemen en wetenschappen die het leven proberen te bevatten in beheersbare categorieën.

Wetende dat taal, cijfers en ratio in beperkte mate uitdrukking kunnen geven aan onze ervaringen en gedachten. Wetende dat de alledaagse realiteit niet aan de verlangens van de geest kan voldoen.