AI-pauzebrief

Waarom ik geen AI-pauzebrieven onderteken: het grootste probleem met AI is de macht en kracht die wij eraan toedichten. Dat we biljarden investeren in een industrie die mens, natuur en samenleving uitholt, hebben we juist te danken aan Het Geloof dat AI zodanig krachtig en “intelligent” is dat het de mensheid kan uitroeien, of dat het ‘’als we maar genoeg investeren’’, meerwaarde voor de maatschappij heeft. Dat Geloof moet je niet voeden met brieven over een vermeende ”existentiële” dreiging. Met het uitroeiing vs. reddings-frame behouden AI-bedrijven hun status quo, en hun macht over ons begrip van intelligentie. Dat zouden we niet moeten steunen.