De existentiële dreiging van AI

2023 was het jaar van de AI-bullshit. Nog nooit was de marketing zo krachtig en de duiding zo belabberd. Als we de berichtgeving moeten geloven kunnen we het AI-vraagstuk reduceren tot twee kampen: een ethisch kamp dat AI op een veilige manier wil ontwikkelen, en een onethisch kamp dat uit is op winst en AI zo roekeloos ontwikkelt dat het een existentiële bedreiging kan vormen voor de mens. Zo’n soap over goed versus kwaad spreekt tot de verbeelding, maar gaat voorbij aan de ideologie die schuilgaat achter AI. Lees hier het artikel dat ik schreef samen met Emile van Bergen.