De macht die wij aan AI toekennen

Voor HP/De Tijd interviewde Bina Ayar techniekfilosoof Guido van der Knaap en mij over de macht en kracht die wij aan AI toedichten. “Het verschil tussen computerkennis en menselijke intelligentie is dat onze kennis is gestoeld in lichamelijke, geestelijke en zintuigelijke ervaringen. De gelaagdheid van mensenkennis ontbreekt bij krachtigere systemen. Een computer kan taal imiteren, maar mist context en connectie met de complexe werkelijkheid. Een computer heeft geen bewustzijn of eigen wil.” “Mijn bezwaar tegen de AI-brief is dat het de indruk wekt dat AI een onbeheersbare natuurkracht is die alleen door techbedrijven in goede banen is te leiden. Van mij hoeft een klein groepje techneuten niet te bepalen wat goede AI is, net zomin als dat ik wil dat de overheid ons vertelt welke informatie waar of onwaar is. De consternatie rond de waarschuwingsbrief leidt af van de echte gevaren: namelijk dat we technologie te veel macht toekennen, met als gevolg dat we zelf niet meer nadenken. Dat is geen toekomstmuziek; daar zitten we al middenin.” Lees hier het hele artikel.