(kunst)matige intelligentie

Gisteren gaf ik op uitnodiging van Dr. Marlies van Eck een online gastcollege over de sociale implicaties van toegepaste AI voor de PAO leergang kunstmatige intelligentie voor juristen aan de Universiteit Leiden. Ik besteedde aandacht aan de niet-meetbare aspecten van mens en samenleving. Wat gebeurt er als we onze sociale werkelijkheid dataficeren? Op welke manier kunnen rigide wiskundige modellen en mensenlogica in de praktijk met elkaar botsen? Is alles wat volgens privacywetgeving is toegestaan ook maatschappelijk gewenst? Waardevol om op deze manier het cursusprogramma aan te kunnen vullen!