Graag meer AI realisme in 2020

Hopelijk gaan we in 2020 met meer realiteitszin naar AI kijken. Bijvoorbeeld zoals Alfred Kleinknecht (TU Delft) naar de toekomst van werk kijkt:
(1) AI zou een productiviteitsrevolutie ontketenen. Volgens een veelbesproken studie van Frey en Osborne zit 47% van alle werknemers in de VS in de ‘gevarenzone’. Zulke verhalen staan in schril contrast met de statistieken.
(2) We denken dat techniek zich ­lineair ontwikkelt. Dat beeld klopt niet. We hebben te maken met de wet van de afnemende meeropbrengsten: veel technologische producten zijn aan het einde van hun cyclus. Van de eerste naar de tweede iPhone was een verbetering. Nu voegt de nieuwste smartphone weinig toe.
(3) Het is altijd de vraag of nieuwe vindingen kunnen concurreren met bestaande systemen. Vaak zie je dat automatiseringssystemen technisch functioneren, maar commercieel nog niet uit kunnen. Een systeem waarbinnen zelfrijdende auto’s veilig mensen vervoeren is kostbaar. Denk aan alle soft- en hardware, dataverwerking, het energieverbruik. Bij miljoenen zelfrijdende voertuigen wordt dat problematisch. Helemaal als je CO2-belasting meetelt. De kans is groot dat een taxi met chauffeur goedkoper blijft.