Veiligheid uit de glazen bol

Ons peer-reviewed artikel over predictive policing is gepubliceerd in Tijdschrift voor Veiligheid. De verwachtingen van big data, criminaliteit voorspellende algoritmen en AI zijn hoog gespannen. Maar hoe wenselijk zijn deze toepassingen? De inzet van datagedreven technologieën heeft niet geleid tot een daling in criminaliteit. Naast teleurstellende resultaten, zijn er onwenselijke neveneffecten. In deze publicatie bestuderen Remco Spithoven (Lector Maatschappelijke Veiligheid, Hogeschool Saxion) en ik hoe dat komt. We analyseren problemen met structurele fouten in brondata, non-transparante en invalide algoritmen, correlatie en causaliteit problematiek, amorele besluitvorming en ethische en rechtsstatelijke bezwaren. We pleiten voor weloverwogen toepassingen van big data en roepen op om menselijke veiligheidsprofessionals op waarde te schatten. Een afgewogen inzet van big data kan ondersteunen in hun complexe taakstelling, maar veiligheid blijft mensenwerk.