Research paper

Mijn onderzoekspaper met Ciano Aydin over authenticiteit en technologie is gepubliceerd in Philosophy & Technology. Mijn fascinatie met authenticiteit begon ergens in mijn tienerjaren toen iemand mij een ”authentiek” persoon noemde. Ik wist niet wat dat betekende. Kort daarna zag ik de film The Truman Show. De aanhoudende zoektocht van Truman naar echtheid, die eindigt met een zeilboot waarmee hij letterlijk tegen de kartonnen wand van zijn geënsceneerde robotische perfectiewereld botst, maakte diepe indruk. Maar wat is echtheid? En wat betekent het om “jezelf” te zijn of worden? Deze vragen hebben mij altijd bezig gehouden en leidde uiteindelijk tot mijn promotieonderzoek naar authenticiteit in technologische context. Inmiddels is authenticiteit door toenemende digitalisering en dataficering een steeds belangrijker thema geworden. In dit paper leggen we uit wat authenticiteit is, op welke manier dat wordt beïnvloed door opkomende technologieën, en wat de morele meerwaarde van authenticiteit is: